Екипът ни притежава солидна академична подготовка, интелектуално любопитство, доказан лидерски капацитет и отдаденост към ценностите. Придържаме се към аналитичния подход и предоставяме препоръки, базирани на факти, за да изпълним задачите си. По този начин ние предоставяме високо качество на работа на достъпни цени.

Помагаме на:

1. Корпорации

Работим с компании в различни индустрии, включително телекомуникации, банкиране, застраховане, търговия на едро и дребно, производства, бързооборотни стоки, транспорт, енергетика, ХоРеКа, медии и издателства, ИТ услуги, строителство, горско стопанство, селско стопанство, недвижими имоти, частен капитал и професионални услуги.

2. Стартиращи компании и МСП

Ние обслужваме стартиращи бизнеси и малки компании, опериращи в различни индустрии, с фокус върху иновативните компании, комерсиализацията на НИРД и развитието на стартъп екосистемата.

3. Държавни институции и НПО

Ние обслужваме централни правителствени институции (министерства и правителствени агенции), региони и общини, образователни учреждения, включително университети, болници, държавни компании, предприятия в областта на обществената инфраструктура и енергетиката, фондации, други международни организации (ЕБВР, Световна банка, Европейска комисия) и неправителствени организации.

Услугите, които предлагаме

СТРАТЕГИЯ

Работим рамо до рамо с нашите клиенти върху стратегическо планиране, стъпване на нови пазари, управление на промените и организационни трансформации, за да осъществим градивни промени в техния бизнес, организация и общество. В работата си ние влагаме най-добрите стратегически практики и опит, натрупан в различни страни и индустрии.

ИНОВАЦИИ

Подпомагаме стартиращи компании в техния растеж и разширяване на операциите; университети в създаването на връзката между научните изследвания с бизнеса и успешната комерсиализация на НИРД; корпорации в изграждането и ускоряването на вътрешнофирмените иновации, и държавни институции в изграждането на иновационни общности и екосистеми.

ФИНАНСИРАНЕ

Помагаме на клиентите да идентифицират възможностите за финансиране, да разработят проекта и да преминат успешно през процеса на изпълнение. Предоставяме консултантски услуги в областта на местно финансиране по програми на ЕС, финансиране по програми на ниво ЕС (Хоризонт 2020), привличане на дялови инвеститори и дългово финансиране през  частния сектор.

ПРОУЧВАНИЯ

Събираме и анализираме външна и вътрешна информация, за да можем да предоставим на нашите клиенти ценни насоки при вземането на решения. Извършваме пазарни проучвания, проучване на продуктовия пазар, проучване на пазарните нагласи, изследване на обществените политики и оценки на реформите в сферата на обществените политики.

ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ

Помагаме на нашите клиентите да станат по-конкурентоспособни в контекста на цифровата епоха с помощта на Големи Данни (Big Data) и най-новите информационни технологии. Услугите ни включват изготвяне на дигитална стратегия, дизайн и анализ на потребителското преживяване (customer journey), UI / UX, разработки за уеб и мобилни устройства, анализ и сегментиране на клиентската база, анализ на отпадащите клиенти, както и други решения в областта на информационните технологии и Големи Данни (Big Data).

ВНЕДРЯВАНЕ

Предлагаме нашата помощ на всеки етап от внедряването на проекти, като създаваме и прилагаме наша методология за управление проекти (PMO), помагаме за развитието и разширяването на бизнеса и запълваме временните пропуски чрез капацитета и компетенциите на нашите консултанти, както и изграждане на екипи от споделен ресурс  в Централна и Източна Европа.

SUSTAINABILITY

We enable our clients to integrate sustainability and sustainable innovation in daily operations in a strategic and quantifiable manner, as well as assist them in locating and obtaining optimal funding opportunities for a transformation into a more agile, resilient, and eco-friendly entity.

ТЪРСИТЕ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ?

Поискайте оферта

Казуси

2021-03-24
CIVITTA подпомага насърчаването на...