Връзката между вътрешните процеси в компанията и дигиталната среда е съществена част от всеки бизнес в днешно време. Чрез нашите консултантски услуги, ние помагаме на клиентите си да бъдат в крак с актуалните глобални тенденции, използвайки изцяло предимствата на големите бази данни (Big Data), и работейки заедно с тях по процеса по дигитализация на основни продукти и процеси. Нашият екип, работещ в сферата на дигиталните услуги, извършва анализ на клиентски данни, сегментиране и ценообразуване, услуги по дигитална стратегия и трансформация, планиране и анализ на изискванията, редизайн на цялостното потребителско изживяване (end-to-end customer journey), дизайн на потребителски интерфейс, разработка на бързи прототипи, уеб и мобилни приложения, тестване, внедряване и поддръжка.

Нашите дигитални услуги включват:

ДИГИТАЛНА СТРАТЕГИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
РАЗРАБОТВАНЕ НА UX/UI, УЕБ И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
АНАЛИЗ НА КЛИЕНТСКИ ДАННИ, СЕГМЕНТИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ТАРГЕТИНГ, БАЗИРАНИ НА ДАННИ

Нашите дигитални услуги включват:

Нашият подход

Типичният дигитален проект започва от дигитален одит/ одит на базата данни и анализ на текущото цялостно потребителско преживяване (end-to-end user journey) и интерфейс. Имаме необходимите опит, експертни познания и инфраструктурна обезпеченост за бърз и усъвършенстван анализ на данни и ефективната им визуализация. След приключване на анализа предоставяме изчерпателен списък с препоръки и подобрения и изготвяме стратегия за дигитална трансформация. Изпълняваме препоръките си, проектираме и реализираме мобилни и уеб проекти съвместно с нашия специализиран екип от дизайнери и разработчици или наблюдаваме изпълнението на проекта от страна на вътрешния екип на клиента.

ЗАСИЛЕТЕ ВАШЕТО ДИГИТАЛНО ПРИСЪСТВИЕ И ПРЕДИМСТВА

Поискайте оферта

Казуси

2021-03-24
CIVITTA подпомага насърчаването на...