Привличането на финансиране често се оказва ограничаващ фактор при разширяването на съществуваща дейност или при стартирането на нов проект. В CIVITTA ние помагаме на нашите клиенти да осъществят своите планове чрез набавяне на необходимото финансиране. Предлагаме изготвяне на бизнес план, оферта към инвеститор, профилиране на частни инвеститори и подготовка за кандидатстване за публично финансиране. Нашите клиенти получават подкрепа по време на целия процес по привличане на инвестиции и изпълнение на полученото финансиране.

Нашите финансови услуги включват:

ФИНАНСИРАНЕ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
ПРОГРАМНО ФИНАНСИРАНЕ НА НИВО ЕС
ПРИВЛИЧАНЕ НА ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ
СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ И ПРИВЛИЧАНЕ НА ДЯЛОВИ ИНВЕСТИТОРИ

Нашите финансови услуги включват:

Нашият подход

Обичайният проект започва с оценка на потребностите на клиента, избор на най-подходящия механизъм за финансиране и преценка дали проектът отговаря на заложените критерии. В случаите на проекти, свързани с финансиране по европейски програми, ние разработваме обхвата, бюджета и графика, търсим партньори и очертаваме сформирането на консорциум, в резултат на което се подава официална кандидатура, включваща всякаква допълнителна документация (например бизнес план, анализ на разходите и ползите или проучване на осъществимостта). В случай на привличане на дялов инвеститор или дългово финансиране, процесът по работа с клиента продължава до набирането на необходимите средства.

ПОДСИГУРЕТЕ ПРОЕКТА И РАСТЕЖА СИ

Поискайте оферта

Казуси

2021-03-24
CIVITTA подпомага насърчаването на...