Ключът към постигането на добри резултати е успешното внедряване на добре разработената стратегия и препоръки. Въпреки това, дори когато указанията за прилагането на промените изглеждат ясни, постигането на промяната може да се окаже предизвикателство, тъй като е възможно понастоящем всички ресурси да са претоварени с текущите бизнес операции, или пък хората да нямат опит в управлението на промяната и проследяването на изпълнението на мерките.

Услугите ни по внедряване включват:

УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ (PMO)
ОДИТ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪНШЕН РЕСУРС ОТ АНАЛИЗАТОРИ/ КОНСУЛТАНТИ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪНШЕН РЕСУРС ОТ МЕНИДЖЪРИ И ДРУГИ УПРАВЛЕНСКИ КАДРИ

Услугите ни по внедряване включват:

Нашият подход

CIVITTA фасилитира процесите по внедряване и промяна чрез планиране и управление на изпълнението на големи програми и попълване на временните липси на капацитет и компетенции с помощта на консултанти и управленски кадри, изпратени на място. Работили сме върху изпълнението на проекти в различни индустрии и локации, помагайки на нашите клиенти да предотвратят грешки, неочаквани забавяния, финансови загуби и да осигурим безпроблемно изпълнение на проектите и техните основни цели.

ЗАВЪРШЕТЕ ЕФЕКТИВНО ВАШИТЕ ПРОЕКТИ И СТИМУЛИРАЙТЕ РАСТЕЖА СИ

Поискайте оферта

Казуси

2021-03-24
CIVITTA подпомага насърчаването на...