В динамично променящия се свят онези, които не успяват да бъдат достатъчно иновативни, ще останат на заден план. Имаме поглед върху това, което предприемачите и иновативните корпорации прилагат в световен мащаб, което ни помага да представим най-добрите практики на стартиращите компании и да оформим екосистемите. CIVITTA предоставя иновационни услуги за стартиращи компании, като им помага да растат и мащабират; университети, свързващи научните изследвания с бизнеса и помагащи за комерсиализацията на НИРД; корпорации, внедрявайки иновативни решения в големи организации; и държавни институции, помагайки им да изграждат иновационни общности и екосистеми в национален и глобален мащаб.

Нашите услуги в сферата на иновациите покриват:

Корпоративни иновации
КОНСУЛТИРАНЕ НА СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА НИРД
РАЗВИТИЕ НА ЕКОСИСТЕМАТА ОТ СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ ИНОВАЦИИ

Нашите услуги в сферата на иновациите покриват:

Нашият подход

Типичният консултантски проект в тази сфера започва с оценка на иновационните възможности на дадената компания и задълбочена комуникация и обмен на информация с експерт по иновации, по време на който той оценява състоянието на стартиращата компания или организация и идентифицира нейните нужди. След това екип от експерти по иновации разработва решение и идентифицира стратегическите иновационни приоритети, дефинирани според нуждите на клиента.

Последният етап на проекта е изпълнението на плана за действие заедно с екипа на клиента, наблюдение на напредъка, контролиране на междинните резултати и подпомагане на клиента при вземането на решения.

ОВЛАДЕЙТЕ ИНОВАЦИИТЕ И ВНЕДРЕТЕ РЕШЕНИЯ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Поискайте оферта

Казуси

2021-03-24
CIVITTA подпомага насърчаването на...