Проучванията играят важна роля при вземането на решения и управлението на ключови оперативни задачи за всички видове организации. Извършваме качествени и количествени проучвания на пазара, обработваме и анализираме данни, събирани с помощта на CAPI/ CATI/ онлайн панели/ фокус групи и др. На база резултатите от проучването, компаниите и организациите могат да разберат предпочитанията на клиентите си, да измерят ефекта от маркетинговите си кампании, да придадат допълнителна добавена стойност на потребителското предложение и да разработят единствено по рода си потребителско преживяване.

Нашите услуги в сферата на проучванията включват:

ПРОДУКТОВО ПРОУЧВАНЕ
ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ
ОЦЕНКИ

Нашите услуги в сферата на проучванията включват:

Нашият подход

Изготвяме оценка на пазарите от различни ъгли (размер/ динамика/ условия/ конкуренция) с помощта на настолни изследвания, статистически анализи, експертни интервюта и други инструменти за проучване на пазара. В повечето страни разполагаме със собствени изследователски звена, мрежа от интервюиращи и собствени фокус-групи, оборудвани с всички необходими средства за видеозапис и наблюдение.

ВЗЕМАЙТЕ ПО-ДОБРИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ НА ДАННИ

Поискайте оферта

Казуси

2021-03-24
CIVITTA подпомага насърчаването на...