Подкрепяме клиенти от утвърдени компании, държавни институции и стартиращи фирми чрез нашите услуги в областта на стратегията, за да им помогнем да направят значими промени в контекста на бизнеса, организацията и обществото. Нашите екипи работят рамо до рамо с клиенти по стратегическо и бизнес планиране, нови модели на бизнес и предоставяне на обществени услуги, както и стратегии за стъпване на пазари, променяйки организационното мислене и насърчавайки организационната трансформация. В работата си ние прилагаме най-добрите практики и опита, натрупан чрез работата по проекти в различни страни и индустрии.

Услугите ни в областта на стратегията включват:

Стратегия
Оценка на атрактивността на пазара
Организация и корпоративна култура
Управление на промяната

Услугите ни в областта на стратегията включват:

Нашият подход

Типичният стратегически проект протича в няколко фази, включително диагностика, разработване на решения, планиране и изпълнение. Такива проекти обикновено започват с всеобхватен анализ на текущите операции и показатели за ефективност и преминават към идентифициране на вътрешни и външни възможности, намирайки начини за адаптиране към бързо променящата се пазарна среда, определяне на цели и приоритети, разработване на бизнес планове и оказване на съйдествие в процеса по внедряване.

ПОДОБРЕТЕ СТРАТЕГИЯТА СИ, ЗА ДА УСКОРИТЕ РАСТЕЖА

Поискайте оферта

Казуси

2021-03-24
CIVITTA подпомага насърчаването на...